Aktializacja wf-best wf-best aktializacje TuInfo
TuInfo

Wapro Mag - rozwiązania indywidualne.
(Import, eksport danych, raporty, zestawiani, analizy naprawa bazy danych)
Tel: 608206012

WF-MAG serwis - raporty, tworzenie zestawień, wydruków dodatkowych Crystal Reports, Excel (xls, xlsx) .
(ystal Reports - dostępne w wariancie PRESTIŻ, PRESTIŻ PLUS. Zestawienia EXCEL dostępne we wszystkich wariantach WF-Mag)

 • Nota odsetkowa dla rozrachunków rozliczonych po terminie. ( Crystal Reports )
 • Indywidualne wzory wydruku raportu faktury VAT, WNT  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. ( Crystal Reports )
 • Indywidualny wzór raportu faktury pro forma ( Crystal Reports )
 • Indywidualne wzory raportów dokumentów w językach obcych. ( Crystal Reports )
 • Indywidualne wzory wydruków raportów dokumentów magazynowych PZ, WZ, MM przesunięcie międzymagazynowe i inne. ( Crystal Reports )
 • Wydruki: wiekowanie należności, zobowiązań - rozrachunków. ( Crystal Reports, Excel (xls, xlsx) )
 • Raport przyjęć i wydań opakowań zwrotnych. ( Crystal Reports, Excel (XLS, XLSX) )
 • Zestawienia towarów sprzedanych po cenach niższych niż ich cena zakupu. ( Crystal Reports, Excel (xls, XLSX) )
 • Zestawienia terminów zalegania towarów w magazynie (wiekowanie dostaw towarów wg dat przyjęcia towarów na magazyn) ( Crystal Reports, Excel (xls) )
 • Rozliczenie handlowców w oparciu o wartość sprzedaży, marże i terminy płatności. (Crystal Reports, Excel (xls, XLSX) )
 • Wydruk przychodów i rozchodów wraz numerami serii oraz numerami egzemplarzowymi. ( Crystal Reports, Excel (xls, xlsx) )
 • Sumaryczne zestawienie zamówień. ( Crystal Reports, Excel (xls, xlsx) )
 • Analiza sprzedaży wg kategorii asortymentowych. ( Crystal Reports, Excel (xls) )
 • Analiza sprzedaży - obroty, marża, zysk względem kontrahentów (ranking kontrahentów) . ( Crystal Reports, Excel (xls) )
 • Zestawienie stanów magazynowych towarów w wielu magazynach. ( Crystal Reports, Excel (xls) )
 • Analiza sprzedaży oraz zysku dokumentów przychodowych. ( Crystal Reports, Excel (xls) )

WF-Mag serwis - import danych z plików Excel, tekst sformatowany, Access, DBF i innych formatów.
Oferujemy możliwość importu danych do programu WF-Mag z systemów innych producentów za pośrednictwem wyżej wymienionych plików. Import może obejmować:

 • Import kartoteki asortymentów ( towarów, artykułów )
 • Import kartoteki kontrahentów
 • Import cenników towarów
 • Import remanentu
 • Import rozrachunków z kontrahentami, pracownikami
 • Przeniesienie danych z WF-Mag DOS do WF-Mag dla Windows
 • I inne usługi serwisowe...

WF-Mag serwis - eksport danych do plików zewnętrznych: Excel, tekst, inne bazy danych i innych formatów

 • Eksport danych kartotekowych (kontrahenci, towary - asortyment ...)
 • Eksport zamówień
 • Eksport rejestrów VAT sprzedaży, zakupu w formacie umożliwiającym import tych danych do programów finansowo księgowych
 • Remanent
 • Rozrachunki z kontrahentami, pracownikami
 • I inne...

WF-Mag serwis - naprawa bazy danych w zakresie:

 • Naprawa powiązań pozycji dokumentów magazynowych. (WF-Mag kod C)
 • Naprawa spójności stanu rezerwacji i zamówień. (WF-Mag kod I)
 • Naprawa stanu w kartotece ze stanem wyliczonym na podstawie obrotów magazynowych.(WF-Mag kod H)
 • Naprawa powiązań pozycji przychodu / rozchodu z dokumentem magazynowym i dok. handlowym (WF-Mag kod K)
 • Naprawa powiązań przychodów z rozchodami zarejestrowanymi w tabeli powiązań pozycji (WF-Mag kod E1)
 • Naprawa pozycji przychodów/rozchodów nie powiązanych z dokumentami magazynowymi (WF-Mag kod E)
 • Naprawa spójności ilości wydano i zapisów w tabeli powiązań przychodów z rozchodami (WF-Mag kod J)
 • Naprawa spójności zapisów wydania/rezerwacji w pozycjach przychodowych dokumentów (WF-Mag kod D)
 • Naprawa zapisów i ilości rozchodów z dostaw w tabeli powiązań pozycji (WF-Mag kod U)
 • I inne usługi serwisu ...

Ceny powyższych usług ustalane są indywidualnie
Szczegóły: e-mail: biuro@blumiks.pl  tel: 608 206 012